Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Działania ludzkie to podstawowy przedmiot badań w naukach społecznych. Ludzka aktywność podejmowania działań - zarówno w wymiarze indywidualnym, na poziomie pojedynczej jednostki, jak i w wymiarze społecznym, na poziomie większych zbiorowości - jest jednym z ważniejszych zagadnień,...

Cena: 28,70
Dostępność: dostępny od ręki