Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

E-książki

Informacje

Prezentowana publikacja zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawczego zrealizowanego w latach 2010-2012. Zarysowane w rozdziale metodologicznym parametry badań uzmysławiają, że uzyskane wyniki mogą uchodzić za reprezentatywne dla zarysowanego pola badawczego. Sposób ujęcia...

Cena: 9,60 10,20 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie