Stąd, ale dokąd?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

miconal cena

Maria Hirszowicz #8211; profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, od 1968 roku docent na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, potem reader na miconal cena Uniwersytecie w Reading w Anglii. Ogłosiła wiele artykułów i książek, w tym m.in. Wstęp do socjologii organizacji (1967); The Bureaucratic...

Cena: 22,43
Dostępność: dostępny od ręki