Prawo zobowiązań część szczegółowa tom 8

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

tablety w sklepie real

W Tomie 8. omówione zostały umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy regulujące stosunki tablety w sklepie real kredytowe (pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki, depozyt nieprawidłowy, umowa rachunku bankowego), zabezpieczenie wierzytelności (poręczenie, umowa gwarancji...

Cena: 278,07
Dostępność: dostępny od ręki