Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

E-książki

Informacje

joolz day 3w1

W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, zwracając szczególną joolz day 3w1 uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed wystąpieniem skutków wynikających w rozbieżności celów partycypujących stron....

Cena: 2,48 2,74 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie