Prawo zobowiązań część szczegółowa tom 8

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

fryzjer białołęka

W Tomie 8. omówione zostały umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy regulujące stosunki fryzjer białołęka kredytowe (pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki, depozyt nieprawidłowy, umowa rachunku bankowego), zabezpieczenie wierzytelności (poręczenie, umowa gwarancji...

Cena: 278,07
Dostępność: dostępny od ręki