Nieznane Dzieje Polski 1943-2015

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

studia medycyna estetyczna

*Nowatorska książka dr. Ge?dka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne ksia?z?ki tylko staraja? studia medycyna estetyczna sie? opisac?. Bez wa?tpienia niniejsza? pozycje? s?miało moz?na nazwac? #8222;telewizja? na papierze#8221;. Autor wykazuje proste korelacje pomie?dzy...

Cena: 67,43
Dostępność: dostępny do tygodnia