Gazeta Polska Codziennie 69/2017

E-książki

Dziennik ogoacute;lnopolski o profilu społeczno-politycznym, ukazujący się od poniedziałku do soboty. Codzienna dawka rzetelnej informacji w działach: Opinie, Temat Dnia, Polska, Świat, Gospodarka, Kultura, Publicystyka, Sport i innych.

Systemowe zarządzanie magazynem, Karaoke Girl, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 298/2012, COBI Electronic Transpor ter Rakietowy, Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości, Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny, Gazeta Wyborcza - Opole 202/2009, Psi Patrol. Pojazdy ratunkowe + saszetka, Wspomnienia z Wołynia, Polesia i Litwy, Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich. Prawo samorządu terytorialnego w toku przemian, Reinkarnacja, Gazeta Wyborcza - Toruń 154/2015, Filly Wedding, królewskie wesele, Gazeta Wyborcza - Zielona Góra 124/2009, Wózek składany mały srebrna rama, Zeszyt A5/32k.linie Selfies, Scratch Art Pies w kwiatach, Głos - Dziennik Pomorza - Głos Pomorza 26/2016, Tygodnik Podhalański 40/2016, Dziennik Gazeta Prawna 123/2011
Zawartość